+420 515 271 136 | podatelna@prosimerice.cz

Prosiměřice

Městys Prosiměřice

oficiální webové stránky

 

icon-posta

Městys Prosiměřice

Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice

Telefon: +420 515 271 136

E-mail: podatelna@prosimerice.cz

ID datové schránky: 8uxbbv8

 

Bankovní spojení:

KB Znojmo: 4225741/0100

 

icon-posta

Městys Prosiměřice

Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice

Telefon: +420 515 271 136

E-mail: podatelna@prosimerice.cz

ID datové schránky: 8uxbbv8

 

Bankovní spojení:

KB Znojmo: 4225741/0100

 
 
com_urednideska
Úřední dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
26.1.2021 26.4.2021 Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky
28.7.2020 31.12.2022 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
6.4.2020 31.12.2022 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
3.1.2020 nikdy Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
10.12.2019 31.12.2022 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
10.12.2019 31.12.2022 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - příloha č.1
26.9.2019 26.9.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Prosiměřice
20.12.2017 nikdy SZVO Daníž - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
14.2.2021 23.2.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 22.2.2021
Úřední dokumenty
4.11.2020 2.2.2021
SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední dokumenty
22.1.2021 1.2.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29.1.2021
Úřední dokumenty
14.1.2021 29.1.2021
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2021
Úřední dokumenty
23.10.2020 13.1.2021
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2020
Úřední dokumenty
4.12.2020 11.1.2021
Městys Prosiměřice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023
Úřední dokumenty
22.12.2020 7.1.2021
Městys Prosiměřice - Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021
Úřední dokumenty
22.12.2020 7.1.2021
OZV č. 2/2020 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Prosiměřic
Úřední dokumenty
22.12.2020 7.1.2021
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Úřední dokumenty
13.12.2020 22.12.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 21.12.2020
Úřední dokumenty
1.12.2020 17.12.2020
VAK Znojemsko - návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled 2022-2024
Úřední dokumenty
27.1.2020 14.12.2020
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
Úřední dokumenty
18.11.2020 4.12.2020
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
Úřední dokumenty
19.10.2020 5.11.2020
JMK - Veřejná vyhláška - Vydání A1 ZÚR JMK a A2 ZÚR JMK
Úřední dokumenty
25.10.2020 3.11.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 2.11.2020
Úřední dokumenty
5.8.2020 3.11.2020
SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední dokumenty
16.9.2020 2.11.2020
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb. v roce 2020
Úřední dokumenty
23.7.2020 23.10.2020
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2020
Úřední dokumenty
1.10.2020 19.10.2020
Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku
Úřední dokumenty
14.9.2020 14.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky
Úřední dokumenty
3.8.2020 14.10.2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
Úřední dokumenty
3.8.2020 14.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
Úřední dokumenty
21.9.2020 30.9.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29.9.2020
Úřední dokumenty
10.9.2020 29.9.2020
ÚM Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
8.9.2020 29.9.2020
Vyrozumění předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise
Úřední dokumenty
10.9.2020 29.9.2020
ÚM Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
7.9.2020 23.9.2020
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení
Úřední dokumenty
31.8.2020 16.9.2020
Oznámení záměrů pronájmu nemovitého majetku
Úřední dokumenty
7.9.2020 14.9.2020
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Úřední dokumenty
13.8.2020 31.8.2020
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
16.8.2020 25.8.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 24.8.2020
Úřední dokumenty
29.7.2020 14.8.2020
ÚM Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
29.7.2020 14.8.2020
ÚM Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
21.7.2020 30.7.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29.7.2020
Úřední dokumenty
22.7.2020 23.7.2020
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2020
Úřední dokumenty
16.1.2020 22.7.2020
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2020
Úřední dokumenty
19.6.2020 6.7.2020
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřední dokumenty
4.6.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2019
Úřední dokumenty
15.5.2020 26.6.2020
KÚ JMK - Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje JMK
Úřední dokumenty
8.6.2020 24.6.2020
VAK Znojemsko - Návrhu závěrečného účtu za rok 2019
Úřední dokumenty
8.6.2020 24.6.2020
VAK Znojemsko - Vyhodnocení kalkulací V+S - Porovnání všech položek ceny pro V+S 2019
Úřední dokumenty
14.6.2020 23.6.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 22.6.2020
Úřední dokumenty
16.3.2020 23.6.2020
SZVO Daníž - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Úřední dokumenty
16.3.2020 23.6.2020
SZVO Daníž - Výkaz pro vyhodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
Úřední dokumenty
16.3.2020 23.6.2020
SZVO Daníž - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Úřední dokumenty
16.3.2020 23.6.2020
SZVO Daníž - Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2025
Úřední dokumenty
16.3.2020 23.6.2020
SZVO Daníž - Návrh rozpočtu svazku na rok 2020
Úřední dokumenty
2.6.2020 18.6.2020
ÚM Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
4.5.2020 8.6.2020
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - za rok 2019 - Městys Prosiměřice
Úřední dokumenty
20.5.2020 5.6.2020
Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku
Úřední dokumenty
20.5.2020 5.6.2020
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
30.4.2020 4.6.2020
Návrh rozpočtu Městyse Prosiměřice na rok 2020
Úřední dokumenty
11.5.2020 27.5.2020
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
7.5.2020 25.5.2020
KÚ JMK - Veřejná vyhláška
Úřední dokumenty
10.5.2020 19.5.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 18.5.2020
Úřední dokumenty
8.4.2020 12.5.2020
Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Úřední dokumenty
1.4.2020 17.4.2020
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřední dokumenty
24.3.2020 9.4.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosiměřice - zrušení termínu předání vytyčených hranic pozemků vlastníkům

Úřední dokumenty
29.3.2020 7.4.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 6.4.2020
Úřední dokumenty
3.3.2020 17.3.2020
Městys Prosiměřice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Úřední dokumenty
6.2.2020 24.2.2020
Oznámení záměru darovat movitý majetek
Úřední dokumenty
30.1.2020 17.2.2020
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - neodkladné odstranění stavby
Úřední dokumenty
30.1.2020 10.2.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 7.2.2020
Úřední dokumenty
6.1.2020 22.1.2020
Oznámení záměru směny nemovitého majetku
Úřední dokumenty
6.1.2020 22.1.2020
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
6.1.2020 22.1.2020
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
6.1.2020 22.1.2020
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
18.12.2019 16.1.2020
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2019
Úřední dokumenty
27.12.2019 13.1.2020
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020 - Městys Prosiměřice
Úřední dokumenty
27.12.2019 13.1.2020
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
27.12.2019 13.1.2020
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
27.12.2019 13.1.2020
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
27.12.2019 13.1.2020
Oznámení záměru směny nemovitého majetku
Úřední dokumenty
27.12.2019 13.1.2020
Oznámení záměru směny nemovitého majetku
Úřední dokumenty
2.12.2019 3.1.2020
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
2.12.2019 3.1.2020
Návrh střednědobého výhledu městyse Prosiměřice na rok 2021-2022
Úřední dokumenty
12.12.2019 23.12.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 20.12.2019
Úřední dokumenty
26.9.2019 18.12.2019
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2019
Úřední dokumenty
29.11.2019 18.12.2019
VAK Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2020
Úřední dokumenty
29.11.2019 18.12.2019
VAK Znojemsko - Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023
Úřední dokumenty
2.9.2019 10.12.2019
MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední dokumenty
21.11.2019 9.12.2019
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení na odstranění stavby
Úřední dokumenty
20.11.2019 6.12.2019
Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku
Úřední dokumenty
29.10.2019 2.12.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
10.11.2019 19.11.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 18.11.2019
Úřední dokumenty
23.9.2019 6.11.2019
KÚ JMK - Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj bydlení
Úřední dokumenty
24.9.2019 29.10.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
20.10.2019 29.10.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 28.10.2019
Úřední dokumenty
18.9.2019 18.10.2019
MěÚ Znojmo - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Prosiměřice
Úřední dokumenty
2.10.2019 18.10.2019
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
3.9.2019 2.10.2019
Katastrální úřad pro JMK - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední dokumenty
16.7.2019 26.9.2019
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2019
Úřední dokumenty
5.9.2019 24.9.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
15.9.2019 24.9.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 23.9.2019
Úřední dokumenty
4.9.2019 20.9.2019
STÚ Prosiměřice - Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby, veřejná vyhláška
Úřední dokumenty
30.8.2019 16.9.2019
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
26.8.2019 11.9.2019
ÚM Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
26.8.2019 11.9.2019
ÚM Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
30.7.2019 5.9.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
19.8.2019 4.9.2019
SPÚ - Rozhodnutí
Úřední dokumenty
19.8.2019 4.9.2019
SPÚ - Sdělení k rozhodnutí
Úřední dokumenty
31.7.2019 16.8.2019
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
22.7.2019 7.8.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřední dokumenty
22.7.2019 7.8.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - grafická příloha
Úřední dokumenty
25.7.2019 1.8.2019
Vyhlášení výběrového řízení
Úřední dokumenty
21.7.2019 30.7.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29.7.2019
Úřední dokumenty
2.7.2019 30.7.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
10.7.2019 26.7.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřední dokumenty
10.7.2019 26.7.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - grafická příloha
Úřední dokumenty
10.7.2019 26.7.2019
Oznámení záměru prodeje movitého majetku
Úřední dokumenty
4.7.2019 22.7.2019
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - Vyrozumění účastníků řízení o možnosti seznámit se s podklady k rozhodnutí
Úřední dokumenty
26.6.2019 16.7.2019
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2019
Úřední dokumenty
12.6.2019 2.7.2019
Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2018
Úřední dokumenty
12.6.2019 2.7.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
20.6.2019 1.7.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 28.6.2019
Úřední dokumenty
21.12.2018 30.6.2019
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Úřední dokumenty
12.6.2019 27.6.2019
Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku
Úřední dokumenty
9.5.2019 26.6.2019
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2019
Úřední dokumenty
3.6.2019 19.6.2019
VAK Znojemsko - Návrhu závěrečného účtu za rok 2018
Úřední dokumenty
3.6.2019 19.6.2019
VAK Znojemsko - Vyhodnocení kalkulací V+S - Porovnání všech položek ceny pro V+S 2018
Úřední dokumenty
12.3.2019 12.6.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Úřední dokumenty
20.5.2019 12.6.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
24.5.2019 10.6.2019
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
22.5.2019 7.6.2019
SPÚ Usnesení - Zastavení řízení o odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ v k.ú. Prosiměřice
Úřední dokumenty
29.4.2019 5.6.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Úřední dokumenty
29.4.2019 31.5.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - za rok 2018 - Městys Prosiměřice
Úřední dokumenty
7.5.2019 29.5.2019
SPÚ Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném odvolání o schválení návrhu KPÚ v k.ú. Prosiměřice
Úřední dokumenty
24.4.2019 28.5.2019
SZVO Daníž - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Úřední dokumenty
24.4.2019 28.5.2019
SZVO Daníž - Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018
Úřední dokumenty
24.4.2019 28.5.2019
SZVO Daníž - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU FIN 2-12 M
Úřední dokumenty
24.4.2019 28.5.2019
SZVO Daníž - Návrh rozpočtu na rok 2019
Úřední dokumenty
19.3.2019 27.5.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24.-25.května 2019
Úřední dokumenty
19.3.2019 27.5.2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24.-25.května 2019
Úřední dokumenty
24.4.2019 27.5.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu na území ČR - 24.-25.května 2019
Úřední dokumenty
29.4.2019 27.5.2019
FÚ JMK - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Úřední dokumenty
29.4.2019 27.5.2019
FÚ JMK - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
Úřední dokumenty
29.4.2019 27.5.2019
FÚ JMK - Informace k zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019
Úřední dokumenty
13.5.2019 21.5.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 20.5.2019
Úřední dokumenty
12.4.2019 20.5.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
11.1.2019 9.5.2019
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2018
Úřední dokumenty
11.1.2019 9.5.2019
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2019
Úřední dokumenty
30.4.2019 6.5.2019
Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu na území ČR - 24.-25.května 2019
Úřední dokumenty
15.4.2019 2.5.2019
SPÚ - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prosiměřice
Úřední dokumenty
15.4.2019 2.5.2019
SPÚ - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prosiměřice - sdělení k rozhodnutí o schválení návrhu
Úřední dokumenty
15.4.2019 2.5.2019
SPÚ - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prosiměřice - mapa
Úřední dokumenty
21.4.2019 30.4.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29.4.2019
Úřední dokumenty
12.4.2019 30.4.2019
Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2019
Úřední dokumenty
8.1.2019 26.4.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
5.4.2019 22.4.2019
MZE- Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední dokumenty
3.4.2019 19.4.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřední dokumenty
3.4.2019 19.4.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - grafická příloha
Úřední dokumenty
1.4.2019 17.4.2019
Oznámení záměru směny nemovitého majetku
Úřední dokumenty
22.3.2019 8.4.2019
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
15.3.2019 30.3.2019
MŽP - Veřejná vyhláška
Úřední dokumenty
15.3.2019 30.3.2019
MŽP- Opatření obecné povahy (návrh) - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Úřední dokumenty
15.3.2019 30.3.2019
MŽP- Opatření obecné povahy (návrh) - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého - příloha
Úřední dokumenty
18.1.2019 21.3.2019
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Prosiměřice – oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav a pozvánka na závěrečné jednání
Úřední dokumenty
13.2.2019 15.3.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřední dokumenty
13.2.2019 15.3.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - grafická příloha
Úřední dokumenty
13.2.2019 15.3.2019
MěÚ Znojmo - Výzva k podání připomínek nebo námitek
Úřední dokumenty
29.1.2019 6.3.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Úřední dokumenty
24.2.2019 5.3.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 4.3.2019
Úřední dokumenty
8.2.2019 25.2.2019
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Úřední dokumenty
16.1.2019 15.2.2019
KÚ JMK - Veřejná vyhláška
Úřední dokumenty
4.1.2019 21.1.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřední dokumenty
4.1.2019 21.1.2019
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - grafická příloha
Úřední dokumenty
2.1.2019 18.1.2019
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019 - Městys Prosiměřice
Úřední dokumenty
8.10.2018 11.1.2019
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2018
Úřední dokumenty
28.11.2018 11.1.2019
VAK Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2019
Úřední dokumenty
28.11.2018 11.1.2019
VAK Znojemsko - Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022
Úřední dokumenty
7.12.2018 8.1.2019
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
4.12.2018 1.1.2019
Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku
Úřední dokumenty
21.12.2018 29.12.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 28.12.2018
Úřední dokumenty
7.12.2018 28.12.2018
Návrh střednědobého výhledu městyse Prosiměřice na rok 2019-2021
Úřední dokumenty
7.12.2018 24.12.2018
STÚ Prosiměřice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Územní rozhodnutí „Silnice I/53, Lechovice - Miroslav“
Úřední dokumenty
5.11.2018 7.12.2018
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
19.11.2018 28.11.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.11.2018
Úřední dokumenty
4.11.2018 13.11.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 12.11.2018
Úřední dokumenty
10.10.2018 5.11.2018
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
6.9.2018 31.10.2018
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb. v roce 2018
Úřední dokumenty
22.10.2018 30.10.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Prosiměřice
Úřední dokumenty
12.10.2018 29.10.2018
Oznámení o uložení písemnosti
Úřední dokumenty
18.9.2018 10.10.2018
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
10.9.2018 8.10.2018
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2018
Úřední dokumenty
26.6.2018 7.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5.-6.října 2018
Úřední dokumenty
9.8.2018 7.10.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Městyse Prosiměřice
Úřední dokumenty
6.9.2018 7.10.2018
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva Městyse Prosiměřice
Úřední dokumenty
4.10.2018 6.10.2018
Informace k organizaci voleb
Úřední dokumenty
19.9.2018 5.10.2018
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
19.9.2018 5.10.2018
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
23.9.2018 2.10.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 1.10.2018
Úřední dokumenty
5.9.2018 21.9.2018
STÚ Prosiměřice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zahájení územního řízení
Úřední dokumenty
5.9.2018 21.9.2018
KÚ JMK - Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení městyse
Úřední dokumenty
7.9.2018 18.9.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 17.9.2018
Úřední dokumenty
3.8.2018 18.9.2018
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
30.8.2018 17.9.2018
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

  

Úřední dokumenty
30.8.2018 17.9.2018
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - grafická příloha
Úřední dokumenty
6.9.2018 13.9.2018
Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva Městyse Prosiměřice
Úřední dokumenty
19.7.2018 10.9.2018
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2018
Úřední dokumenty
18.6.2018 31.8.2018
MěÚ Znojmo - registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5.-6.října 2018
Úřední dokumenty
26.6.2018 31.8.2018
Stanovení počtu volebních obvodů pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5.-6.října 2018
Úřední dokumenty
14.8.2018 30.8.2018
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřední dokumenty
14.8.2018 30.8.2018
MěÚ Znojmo - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - grafická příloha
Úřední dokumenty
30.7.2018 24.8.2018
Nařízení městyse Prosiměřice č. 01/2018, kterým se vydává Tržní řád městyse Prosiměřice
Úřední dokumenty
8.8.2018 24.8.2018
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení na dodatečné povolení stavby
Úřední dokumenty
6.8.2018 22.8.2018
Oznámení záměru prodeje movitého majetku
Úřední dokumenty
3.8.2018 20.8.2018
JMK - OOP přechodná úprava uzavírka: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřední dokumenty
30.7.2018 15.8.2018
MěÚ Znojmo - OOP přechodná úprava uzavírka: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřední dokumenty
30.7.2018 15.8.2018
MěÚ Znojmo - OOP přechodná úprava uzavírka: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - grafická příloha I., II., II.a
Úřední dokumenty
30.7.2018 15.8.2018
MěÚ Znojmo - OOP přechodná úprava uzavírka: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - grafická příloha II.b, III.
Úřední dokumenty
30.7.2018 15.8.2018
MěÚ Znojmo - OOP přechodná úprava uzavírka: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - grafická příloha IV.
Úřední dokumenty
3.7.2018 3.8.2018
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.

   

Úřední dokumenty
19.7.2018 30.7.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.7.2018
Úřední dokumenty
9.7.2018 24.7.2018
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
9.7.2018 24.7.2018
Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku
Úřední dokumenty
19.4.2018 19.7.2018
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2018
Úřední dokumenty
28.6.2018 16.7.2018
MěÚ Znojmo - OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Úřední dokumenty
28.6.2018 16.7.2018
MěÚ Znojmo - OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - grafická příloha
Úřední dokumenty
20.6.2018 9.7.2018
Nařízení Města Znojma č. 3/2018
Úřední dokumenty
6.6.2018 3.7.2018
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
6.6.2018 3.7.2018
Závěrečný účet městyse Prosiměřice za rok 2017 - návrh
Úřední dokumenty
14.6.2018 2.7.2018
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - Zastavení řízení z moci úřední
Úřední dokumenty
17.6.2018 26.6.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 25.6.2018
Úřední dokumenty
8.6.2018 25.6.2018
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání
Úřední dokumenty
7.6.2018 22.6.2018
MěÚ Znojmo - OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Úřední dokumenty
7.6.2018 22.6.2018
MěÚ Znojmo - OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - grafická příloha
Úřední dokumenty
5.6.2018 21.6.2018
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání
Úřední dokumenty
6.6.2018 21.6.2018
VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Úřední dokumenty
16.5.2018 11.6.2018
SZVO Daníž - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2022 - návrh
Úřední dokumenty
16.5.2018 11.6.2018
SZVO Daníž - Návrh rozpočtu na rok 2018
Úřední dokumenty
16.5.2018 11.6.2018
SZVO Daníž - Závěrečný účet za rok 2017
Úřední dokumenty
16.5.2018 11.6.2018
SZVO Daníž - Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017
Úřední dokumenty
16.5.2018 11.6.2018
SZVO Daníž - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU FIN 2-12 M
Úřední dokumenty
28.5.2018 6.6.2018
STÚ Prosiměřice - Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Úřední dokumenty
28.5.2018 6.6.2018
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
20.3.2018 31.5.2018
MěÚ Znojmo - Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Úřední dokumenty
30.4.2018 31.5.2018
Městys Prosiměřice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů pro vodné za rok 2017
Úřední dokumenty
13.4.2018 28.5.2018
Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
Úřední dokumenty
4.5.2018 21.5.2018
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - Stavební povolení
Úřední dokumenty
26.4.2018 14.5.2018
MěÚ Znojmo - OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Úřední dokumenty
27.4.2018 14.5.2018
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - nařízení odstranění stavby
Úřední dokumenty
7.2.2018 1.5.2018
SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední dokumenty
22.4.2018 1.5.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 30.4.2018
Úřední dokumenty
13.4.2018 30.4.2018
Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2018
Úřední dokumenty
12.4.2018 30.4.2018
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
25.1.2018 25.4.2018
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Úřední dokumenty
6.4.2018 23.4.2018
STÚ Prosiměřice - Návrh výroku územního rozhodnutí
Úřední dokumenty
16.1.2018 19.4.2018
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2018

  

Úřední dokumenty
19.3.2018 4.4.2018
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení
Úřední dokumenty
15.3.2018 2.4.2018
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - usnesení
Úřední dokumenty
13.3.2018 30.3.2018
STÚ Prosiměřice - Veřejná vyhláška - vyrozumění o pokračování řízení
Úřední dokumenty
18.3.2018 26.3.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 26.3.2018
Úřední dokumenty
12.2.2018 1.3.2018
Příloha k OZV č.2/2015 - rozúčtování skutečných nákladů roku 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 1 osobu
Úřední dokumenty
11.2.2018 20.2.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 19.2.2018
Úřední dokumenty
17.1.2018 15.2.2018
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2017

  

Úřední dokumenty
24.1.2018 12.2.2018
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a termínu místního šetření ve věci pochybnosti

  

Úřední dokumenty
10.1.2018 29.1.2018
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Úřední dokumenty
19.1.2018 27.1.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27.1.2018
Úřední dokumenty
8.1.2018 26.1.2018
Městys Prosiměřice, kalkulace vodného na rok 2018
Úřední dokumenty
9.1.2018 25.1.2018
Oznámení záměrů prodejů a směn nemovitého majetku
Úřední dokumenty
9.1.2018 25.1.2018
Oznámení záměrů prodejů a směn nemovitého majetku - grafická příloha
Úřední dokumenty

ProsiměřiceMěstys Prosiměřice

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.