+420 515 271 136 | podatelna@prosimerice.cz

Prosiměřice

Městys Prosiměřice

oficiální webové stránky

 

icon-posta

Městys Prosiměřice

Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice

Telefon: +420 515 271 136

E-mail: podatelna@prosimerice.cz

ID datové schránky: 8uxbbv8

 

Bankovní spojení:

KB Znojmo: 4225741/0100

 

icon-posta

Městys Prosiměřice

Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice

Telefon: +420 515 271 136

E-mail: podatelna@prosimerice.cz

ID datové schránky: 8uxbbv8

 

Bankovní spojení:

KB Znojmo: 4225741/0100

Ředitelka Mateřské školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Prosiměřice pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno období v rozmezí od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Podání žádosti – zákonný zástupce dítěte doloží

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením o očkování dítěte od praktického dětského lékaře, kterého je vhodné předem telefonicky kontaktovat (povinnost očkování se nevztahuje na děti přijímané do povinného předškolního vzdělávání – děti, které nejpozději do 31. 8. 2021 dovrší věku 5 let)
  • kopii rodného listu dítěte

Žádost je možné doručit následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky mateřské školy ID: 3jqkx2p
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. poštou na adresu Mateřská škola, 671 61 Prosiměřice 186 (rozhodující je datum podání na poště).
  4. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do MŠ Prosiměřice
  5. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po předběžné telefonické domluvě (na t. č. 515 217 181 nebo 725 472 760).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici na webových stránkách školy – zápis, v krajním případě, že nemáte tuto možnost, můžete si žádost vyzvednout osobně v MŠ, po předběžné telefonické domluvě.

Webové stránky školy: ms.prosimerice.cz

 Po převzetí žádosti budou zákonnému zástupci dítěte zaslány informace sdělované v souvislosti se správním řízením o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

V Prosiměřicích dne 31. 3. 2021                

Hodinová Iveta, ředitelka MŠ Prosiměřice

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale vzhledem k epidemické situaci s upuštěním od některých tradičních postupů.Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale vzhledem k epidemické situaci s upuštěním od některých tradičních postupů.

V souladu s doporučením MŠMT k organizaci zápisů pro školní rok 2021/2022 zakazuje ředitel školy osobní přítomnost dětí ve škole u zápisu.

Zápis bude probíhat pouze formou podání písemné žádosti. Písemnou žádost je nutné škole doručit v termínu od 1. 4. 2021 do 28. 4. 2021.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

1. poštou,

2. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ Prosiměřice,

3. datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Prosiměřice: rq3mrr3),

4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail ZŠ Prosiměřice: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Ve stejném termínu, tj. od 1. 4. 2021 do 28. 4. 2021, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

1. vyjádření školského poradenského zařízení,

2. vyjádření dětského lékaře.

V průběhu května a června 2021 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitele školy ZŠ Prosiměřice o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022, nebo rozhodnutí o odkladu zahájení školní docházky.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zahájení školní docházky na ZŠ Prosiměřice, že všechny podané žádosti budou vyřízeny kladně, tzn. ZŠ Prosiměřice přijme všechny zájemce.

Velkou snahou Základní školy Prosiměřice je uspořádat zápis tradiční prezenční formou s účastí budoucích žáků a jejich rodičů ve škole. Pokud to epidemická situace v ČR a metodika MŠMT umožní, jediným možným termínem pro tento typ zápisu je sobota 24. 4. 2021. O případném konání prezenčního zápisu v tento den bude škola informovat prostřednictvím svých internetových stránek a obecních rozhlasů.

Mgr. Jiří Mašek, ředitel ZŠ Prosiměřice

V souvislosti s opatřeními, která proti šíření koronaviru zavádí Rakousko a která nově znamenají pro pendlery pravidelné předkládání negativních antigenních nebo PCR testů, zřizujeme ve spolupráci se Společností Podané ruce o.p.s. mobilní testovací místo na Hatích, a to na parkovišti u muzea Terra Technica. Mobilní testovací místo bude fungovat od středy 10. února.

Provozní doba mobilního testovacího místa bude následující:

Pondělí 15:00 – 20:00 hod

Středa   12:00 – 17:00 hod

Sobota    8:00 – 13:00 hod

Registrace na testování je možná předem online, aby se zde pendleři nemuseli zdržovat papírováním. Výsledky obdrží také online, takže odpadne čekání na výsledek.

Přímý odkaz na registraci:

www.covidtestjmk.cz

Testování nabízí i rakouská vláda. Seznam míst v Dolním a Horním Rakousku najdete na odkazech:

https://notrufnoe.com/testung/ 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/248085.htm

Soubory ke stažení
File
Download this file (VOM A3 final.pdf)Informační leták

ProsiměřiceMěstys Prosiměřice

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.