+420 515 271 136 | podatelna@prosimerice.cz

Prosiměřice

Městys Prosiměřice

oficiální webové stránky

 

icon-posta

Městys Prosiměřice

Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice

Telefon: +420 515 271 136

E-mail: podatelna@prosimerice.cz

ID datové schránky: 8uxbbv8

 

Bankovní spojení:

KB Znojmo: 4225741/0100

 

icon-posta

Městys Prosiměřice

Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice

Telefon: +420 515 271 136

E-mail: podatelna@prosimerice.cz

ID datové schránky: 8uxbbv8

 

Bankovní spojení:

KB Znojmo: 4225741/0100

PROSIMĚŘICE 1226 - 1996

Hladík J., Poláková K., Polák J.:
"PROSIMĚŘICE 1226 - 1996"
OÚ Prosiměřice a Kc H+Z GLOBE Prosiměřice, MONDO 1996, str. 98

První ucelený souhrn dostupných informací o historii Prosiměřic byl vydán k 770 letému výročí obce. Autoři v publikaci o 77 stranách v úvodu seznamují čtenáře s místopisem, přírodními poměry. V historické části shrnují informace zjištěné v Okresním archivu, studiem kronik a různých listin atd.. V poslední části se zabývají novodobou historií po současnost (1996). Je to nepochybně velice dobrý a užitečný počin, protože doposud vydané brožůrky nebyly příliš podrobné.

Polák J., Poláková K.:
"TAJEMSTVÍ PROSIMĚŘICKÉ MAKOVICE"
OÚ Prosiměřice, Vítonice, Práče ve spolupráci s JMM ve Znojmě, MONDO 2000, str. 208

Tajemství prosiměřické makovice

V roce 1996 při opravě kostela sv. Jiljí v Prosiměřicích, byla nalezena v makovici věže schránka s unikátními dokumenty uloženými při opravách kostela v létech 1839, 1894 a 1926. Celý soubor čítal 101 kusů různorodého materiálu jako jsou listiny, bankovky, mince, fotografie, odznaky. Soubor originálních předmětů včetně dokumentů je uložený v Jihomoravském Muzeu ve Znojmě a je přístupný badatelům a zájemcům k poznání místní historie.

V roce 2000 vydal Obecní úřad v Prosiměřicích, Práčích a Vítonicích ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě zpracovaný nález dokumentů ve formě publikace autorů J. a K. Polákových: TAJEMSTVÍ PROSIMĚŘICKÉ MAKOVICE. Zde se může zvídavý čtenář a milovník historie dozvědět nesmírně mnoho cenných informací o Prosiměřicích a blízkých obcí, o svých předcích a jejich běžném životě. Navíc je to z období z něhož se dochovalo jen velmi málo písemností. Velmi cenné a doposud neznámé jsou informace o školství v Prosiměřicích a několika dalších okolních obcí.

Jak v předmluvě Doc. PhDr. Zdeněk Šípek, CSc uvádí, nemáme mnoho vydaných pramenů k regionální historii Znojemska. Vydání této publikace nám ve velké šíři přibližuje především 19. století a první desetiletí 20. století.

Publikace jistě dobře poslouží zájemcům o regionální historii i dalším čtenářům. Obě publikace autorsky zpracovali členové prestižního Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE. Je příznačné, že nejen cestami do různých koutů světa, přednáškami, pořádáním výtvarné soutěže Děti a svět, organizováním Mezinárodního setkání cestovatelů CESTY, akcí JURTA a mnoha dalšími, věnují velkou pozornost i historii vlastní obce. Knížky je možné zakoupit na OÚ v Prosiměřicích, nebo vypůjčit v knihovnách v Prosiměřicích a ve Znojmě.

 

ProsiměřiceMěstys Prosiměřice

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.