Aktuální úřední deska

Hledat text:
Kategorie:
Úřední dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
27.1.2020 14.2.2020 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním pdf [64 kB]
16.1.2020 NEVER VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech za rok 2020 pdf [486 kB]
10.12.2019 31.12.2022 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - příloha č.1 pdf [666 kB]
10.12.2019 31.12.2022 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pdf [233 kB]
2.12.2019 NEVER Návrh střednědobého výhledu městyse Prosiměřice na rok 2021-2022 pdf [432 kB]
2.12.2019 NEVER Městys Prosiměřice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb. pdf [68 kB]
26.9.2019 26.9.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Prosiměřice pdf [875 kB]
15.12.2017 NEVER SZVO Daníž - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech pdf [129 kB]
7.8.2014 NEVER Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitostí u nichž není zapsána v katastru nemovitostí osoba, vlastník nebo jiný oprávněný dostatečně určitě - seznam nemovitostí pdf [180 kB]
7.8.2014 NEVER Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitostí u nichž není zapsána v katastru nemovitostí osoba, vlastník nebo jiný oprávněný dostatečně určitě - výzva pdf [44 kB]